Čtvero ročních období – Four seasons of the year

Skleněná plastika Čtvero ročních období – JR 44, 11×52 cm.

Glass sculpture Four seasons of the year - JR 44, 11×52 cm.