Jiří Bohdálek o JR

Jsou-li umělci, kteří dorůstají teprve časem, patří mezi ně Jiří Ryba. Činí-li se rozdíl mezi starým a novým, mezi zastaralým a moderním, mezi přežitou formulí a novým stylem, byl a je Jiří Ryba vždy výtvarníkem novým. V nedávných dobách v uvozovkách literárnosti, různých více méně dobrých pokusů o nové cesty, zůstal Ryba u své realistní individualisace a bral v potaz v prvé řadě člověka a přírodu, která byla a je jeho pramenem umělecké inspirace. Proč? Myslím si, že Ryba je člověk a umělec, který miluje pravdu nejen uměleckou, v tom vidím jeho celou podstatu. Nejde o mrtvou a hmotnou pravdu, ale o obraz života v nejvyšší věrohodnosti, zkušeností a pozorování života. Z toho vybírá nejsubtilnější prvky fyzického a optického zjevu, které mysl a cit umělec uznává za nanejvýš charakteristické elementy a transponuje je v celek, který je uměleckým vtělením životnosti.

Rybův vývoj se mi jeví jako zcela osobitý. Jeho sklo, zkoumámeli dojem, který vytváří na pozorovatele, nemá působivost přepadávajícího efektu. Nepřibarvuje se podle módních proudů a nikdy nekoketovalo s obecenstvem lačnícím po ohňostrojových senzacích. Nikdy se neucházelo o přízeň lichotkami a ústupky. Rybovo umění postupuje vpřed jako stále se čistící a průzračně dospívající proud přes zákruty a víry, tokem stále hlubším a širším v jistotě své síly, pravdy a opodstatněnosti. Každý, kdo se s tímto uměním setká, pocítí vzrušení, zastaví-li se však u něho, a dojdeli k meditacím a ne nervóznímu, netrpělivému hovoru, ono mu sdělí svou trvalou hodnotu, krásnou jednotnost, i když ne vždy vyrovnanost Je součástí díla muže, v němž umělecká sensitivnost je jakoby chemicky sloučena s prací vzácné solidnosti a souměrnosti. Toto dílo přitom imponuje svojí hotovostí, neboť poznáváme, že je to dokonalý organismus, celek, kterým není možné otřást Ryba patří k umělcům, u nichž každé dílo značí zároveň vyvrcholení a pochopitelně dočasný závěr všeho, co předcházelo. Tak i tato výstava, i když obsahu je jen malou část Rybová uměleckého díla. přece jen je to do jisté míry kvalitativní průřez – náhled do jeho dosavadní práce. Umění, které vychází z vědomi veškerých intenzivních s intelektuálních sil a z technického mistrovství.

Jiří Bohdálek