Pět oblázků z moře – Five pebbles from the sea

Skleněná plastika Pět oblázků z moře – JR 12, 36×29 cm.

Glass sculpture Five pebbles from the sea – JR 12, 36×29 cm.